กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ผู้บริหารโมริ โมริ มอนเทสซอรี ได้รับเกียรติ์ในฐานะคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมกับคณะผู้บริหารมอนเทสซอริสากล (AMI) เข้าพบท่านอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อหารือความร่วมมือการทำงานร่วมกันค่ะ