ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันนี้คุณปู่หมอ นพ.โยธี ทองเป็นใหญ่ของเราฝ่ายบริหาร และคณะบุคลากร ร.ร.อนุบาลคีตครามมอนเทสซอรี (โมริ โมริ มอนเทสซอรี)
มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาจังหวัดนครราชสีมาเพื่อการเปิดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site ในภาคเรียนที่ 2นี้
โรงเรียนของเราดำเนินมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งในการต้อนรับเด็ก ๆ และครอบครัวมอนเทสซอรีทุกท่านในการเปิดเรียน
ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมาค่ะ