วิธีเฝ้าระวังมือเท้าปาก

วิธีเฝ้าระวังมือเท้าปาก

ช่วงการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปากในจังหวัดฯ Mori Mori Montessori ตรวจเฝ้าระวังเด็ก ๆ ทุกคนเป็นประจำทุกวันอย่างใกล้ชิด โดยคุณปู่หมอ นพ.โยธี ทองเป็นใหญ่, กุมารแพทย์ ได้แนะนำแก่ท่านผู้ปกครองในการสังเกตอาการบุตรหลานเกี่ยวกับโรคมือเท้าปาก โดยสามารถสังเกตอาการได้ดังนี้

โรคมือ เท้า ปาก มักเกิดในเด็กต่ำกว่า 6 ขวบ ลักษณะตุ่มแดงคล้ายสิวแต่เกิดที่มือและเท้า บางคนจะขึ้นที่เข่าและก้น พร้อมกับมีแผลเจ็บบริเวณรอบ ๆ ทอลซิน และมักมีไข้ก่อน เกี่ยวกับวัคซีนและวิธีการสังเกตโดยละเอียด ทางร.ร.ได้มีกำหนดการ Zoom กับคุณปู่หมอเพื่อให้ข้อมูลแก่ท่านผู้ปกครองในสุดสัปดาห์นี้ค่ะ