สพฐ.

วันที่ 26 ก.ค.65 ท่านกรรมการบริหารจากองค์กรมอนเทสซอริสากล (AMI) สมาคมมอนเทสซอริแห่งประเทศไทย (MAT) คณะกรรมการฯ จาก/ภาครัฐ และผู้บริหาร โมริ โมริ มอนเทสซอรี ในนามกรรมการจัดงานประชุมวิชาการมอนเทสซอรินานาชาติ ครั้งที่ 29 ได้เข้าร่วมหารือกับท่านดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ท่านดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา และคณะฯ ได้หารือความร่วมมือในการขับเคลื่อนการศึกษาระบบมอนเทสซอริ และการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักการศึกษาและผู้สนใจจากทั่วโลกในฐานะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในงานประชุมวิชาการนานาชาติมอนเทสซอริ ครั้งที่ 29 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2-5 สิงหาคม 2566 ค่ะ