สมาคมมอนเทสซอรีแห่งประเทศ

สัปดาห์นี้ Mori Mori Montessori ของเราได้รับเกียรติต้อนรับคณาจารย์จากสมาคมมอนเทสซอรีแห่งประเทศ (Montessori Assosiation of Thailand) ในการเก็บข้อมูลการประเมินและการประกันคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหมวดภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัยค่ะ