สัมมนาคุณปู่หมอ

Covid-19 in children aged 5-11 years วันนี้ “คุณปู่หมอ” ของเรา นพ.โยธี ทองเป็นใหญ่ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อมูล-ตอบคำถามแก่ท่านผู้ปกครองได้สาระมากมาย อัดแน่นตลอด 1 ชั่วโมงเต็มค่ะ หัวข้อสัมมนา การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็กประสิทธิภาพวัคซีน อัพเดทสถานการณ์โควิดและการฉีดวัคซีนทั่วโลก หวังว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลบุตรหลานและพิจารณารับวัคซีนเพื่อลูก ๆ ของเราค่ะ ขอบพระคุณคุณปู่หมอสำหรับข้อมูลดี ๆ ค่ะ^^ (ภาพประกอบ) เนื้อหาบางส่วนจากการสัมมนาค่ะ
Mori Mori Montessori
Lifelong Learner