อบรมโรงเรียนอนุบาลศรีประชา

ขอขอบคุณโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ที่ให้การต้อนรับคณะคุณครู Mori Mori Montessori ของเราอย่างอบอุ่นค่ะ คุณครูมอนเทสซอรีทุกคนมุ่งมั่นลงสนามฝึกฝนเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อต้อนรับเด็ก ๆ ในเปิดเทอมใหม่นี้ค่ะ^^ ในวันที่ 10 – 14 พฤษภาคม 2565 คุณครูได้เดินทางไปเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามอนเทสซอรี จังหวัดศรีสะเกษ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมมอนเทสซอรีแห่งประเทศไทย จัดอบรม ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป.เขต 3 จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นโรงเรียนพระราชทานระดับปฐมวัยขนาดใหญ่ในเรื่องการจัดการเรียนสอนระบบมอนเทสซอรี โดยเชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอนระบบมอนเทสซอรีกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ ^^ แล้วพบกันนะคะ