เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับโรงเรียน

โมริ โมริ มอนเทสซอรี

โรงเรียนอนุบาลคีตครามมอนเทสซอรี (โมริ โมริ มอนเทสซอรี) เป็นโรงเรียนในระบบ สังกัดโรงเรียนเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนด้วยระบบมอนเทสซอรีเต็มรูปแบบ ภายใต้หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560
มีปณิธานการก่อตั้งโรงเรียน เพื่อพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมอย่างสมดุล ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติของพัฒนาการตามวัย สร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กเติบโตอย่างมีศักยภาพ เป็น Lifelong Learner ผู้รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต คงความเป็นอัตลักษณ์ของตัวตน และเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์

หากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการสอนในมอนเตสซอรี่กับการเรียนแบบเดิมๆ เราขอแนะนำให้คุณดูวิดีโอนี้ :

คอร์สเรียนของเรา

โอกาสในการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล

อายุ 2-3 ปี

3ปีแรกของชีวิตเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนามนุษย์และศักยภาพของพวกเขา

ระดับชั้นอนุบาล

อายุ 3-6 ปี

เมื่อสร้างรากฐานของบุคลิกภาพแล้ว เด็กวัย 3 ขวบก็มาถึงในสภาพแวดล้อมเตรียมพร้อมที่จะพัฒนาและเติมเต็มความสามารถของตนเอง

ประถมศึกษาตอนต้น

อายุ 6-9 ปี

เด็กวัยประถมมักมีลักษณะเฉพาะด้วยจิตใจที่อยากรู้อยากเห็น ความสามารถในการคิดเชิงนามธรรมและจินตนาการ

เกี่ยวกับมอนเทสซอรี

มอนเทสซอรีโปรแกรม

“Our principle concern must be to educate humanity – the human beings of all nations – in order to guide it toward seeking common goals. We must turn back and make the child our principal concern. The efforts of science must be concentrated on him, because he is the source of and the key to the riddles of humanity.” (Education and Peace)
Key features of all Montessori programs:
A Prepared Adult – ครูหรือผู้ใหญ่ในห้องผู้มีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวั
A Prepared Environment – สิ่งแวดล้อมที่จัดอย่างสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และได้รับการออกแบบมาเพื่อเด็กคละอายุ ประกอบด้วยกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของเด็ก

คิดค้นและพัฒนาการเรียนการสอนโดย

ดร.มาเรีย มอนเทสซอรี

เกิดในปี พ.ศ. 2413 ดร.มาเรีย มอนเตสซอรี่ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแพทย์ในปี พ.ศ. 2439 ในฐานะแพทย์หญิงคนแรก จากการสังเกตทางวิทยาศาสตร์ของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่ ดร.มาเรียได้พัฒนาแนวทางการศึกษาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งสร้างขึ้นบนวิธีที่เด็กเรียนรู้ตามธรรมชาติและหล่อเลี้ยงพัฒนาการทางสติปัญญาและอารมณ์ ในช่วงชีวิตของพวกเขา ดร.มาเรียได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพถึงสามครั้ง มรดกของเธอยังคงดำเนินต่อไปอย่างเข้มแข็งและอดทน

ปัจจุบัน Montessori East เป็นหนึ่งในโรงเรียน Montessori มากกว่า 150 แห่งในออสเตรเลีย และเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีโรงเรียนมากกว่า 22,000 แห่งใน 117 ประเทศ

วิดีโอของเรา

จากคุณปู่หมอ

ข้อความจากดร.โยธี ทองเป็นใหญ่

ประวัติของโรงเรียน

โมริโมริ มอนเทสซอรี

2560

คาเฟ่แม่และเด็กแห่งแรกในประเทศไทย “เบบี้คาล์มคาเฟ่ ” คาเฟ่ครอบครัวเด็กเล็กและห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กในความดูแลของ นพ.โยธี ทองเป็นใหญ่, กุมารแพทย์

2562

สถานรับเลี้ยงเด็ก โมริ โมริ มอนเทสซอรี สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการเรียนการสอนระบบการศึกษามอนเทสซอรีเต็มรูปแบบ เปิดระดับชั้น Nido (1-2 ปี) Toddler (2-3 ปี) และ Casa (3-6 ปี)

2564

โรงเรียนอนุบาลคีตครามมอนเทสซอรี สังกัดสํานักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนระบบการศึกษามอนเทสซอรีเต็มรูปแบบ เปิดระดับชั้น Toddler (2-3 ปี) และ Casa (3-6 ปี)

2565

เป็นโรงเรียนเอกชนระบบมอนเทสซอรี ที่เข้าร่วมโครงการ “National Montessori Quality Assurance” โครงการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระบบมอนเทสซอรี โดยสมาคมมอนเทสซอรีแห่งประเทศไทย (Montessori Association of Thailand) ในการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระบบมอนเทสซอรีระดับสากลโดยองค์กรมอนเทสซอรีสากล (Association Montessori Internationale; AMI)และได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการจัดประชุมวิชาการมอนเทสซอรีนานาชาติ ครั้งที่ 29 (29th International Montessori Congress)

หลักสูตรของเรา

การเรียนรู้ระบบมอนเทสซอรี

โรงเรียนอนุบาลคีตครามมอนเทสซอรี จัดการเรียนการสอนระบบมอนเทสซอรี โดยมีมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนมอนเทสซอรีระดับสากล โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
National Montessori Quality Assurance ซึ่งเป็นโครงการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนมอนเทสซอรีระดับประเทศ โดยสมาคมมอนเทสซอริแห่งประเทศไทย (Montessori Association of Thailand) ภายใต้การรักษาคุณภาพและมาตรฐานโดย AMI (The Association Montessori Internationale) และจัดการเรียนการสอนโดยบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการรับรองโดยองค์กรมอนเทสซอริสากลหรือ AMI

Our Course

Meet the Board

ดร.โยธี ทองเป็นใหญ่

Licensee & Chairperson
 • Bachelor of Science Mahidol University
 • Doctor of Medicine (1st honor), Rama Mahidol University
 • Diploma Thai Board of Pediatrics
 • Certificate Diploma Thai Subspecialty Board of Pediatrics in Pediatrics allergy and Immunology
 • Master of Science McMaster University, Canada 
 • Breast-feeding, San Diego, USA
 • Pediatric Allergy, Imperial College, London
 • Deputy Director of Maharat Nakhon Ratchasima Hospital 
 • Director of Medical Education Center

นิภาวรรณ ทองเป็นใหญ่

Chairperson
 • Bachelor of Science Mahidol University
 • Certificate Diploma Neonatal Nurse Practitioner, Ramathibodi Hospital, Mahidol University
 • Master of Public Administration, National Institute of Development Administration

นิธิ ทองเป็นใหญ่

Director Of Casa 3-6 Class
 • Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University
 • Master of Engineering, Chulalongkorn University
 • Master of Education, Vongchavalitkul University
 • Association Montessori Internationale (AMI) 3-6 Certified Classroom Director (AMI Trainer: M.Shannon Helfrich)
 • Certificate of AMI Administrator course, AMI 6-12 assistance

ชรินรัตน์ ทองเป็นใหญ่ 

School Manager
 • Bachelor of Arts, Chulalongkorn University
 • Japanese Language Program, Keio University, Japan
 • Master of Business Administration, Chulalongkorn University
 • Master of Education, Vongchavalitkul University
 • Doctor of Philosophy Program in Educational Management, Chulalongkorn University (Present)
 • Certificate of AMI Administrator, AMI 3-6 assistance, AMI 6-12 assistance course