Parent Classroom Visit

Parent Education: Inside the Montessori Classroom
ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงาน
“Parent Education (ห้องเรียนพ่อแม่)” ในครั้งนี้ค่ะ ในวาระสัมมนา “คุณปู่หมอ” ของเรา นพ.โยธี ทองเป็นใหญ่ (กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ) ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการการเรียนรู้ของมนุษย์ การเตรียมความพร้อม “ทักษะที่จำเป็น” ที่จะเป็นอาวุธของลูก ๆ ของเราสู่โลกอนาคต
…การเตรียมความพร้อมสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ให้แก่ลูก ๆ จำเป็นอย่างมากในการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับคุณพ่อคุณแม่ในฐานะ “partner” เพื่อประโยชน์ของเด็ก ในการนี้ โมริ โมริ มอนเทสซอรี โดย คุณนิธิ ทองเป็นใหญ่, ว.บ.,ว.ม.จุฬาฯ, Association Montessori Internationale (AMI 3-6), AMI asst.6-12, Aunty Judy (London Montessori 3-6, NAMS 6-9), Aunty Ann อ.บ.,บธ.ม.จุฬาฯ (Directress 0-3, AMI asst.6-12) จึงเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เปิดห้องเรียนมอนเทสซอรี บ้านของเด็ก ๆ เพื่อคุณพ่อคุณแม่เรียนรู้หลักการการทำงานและความเชื่อมโยงร้อยเรียงขององค์ความรู้ในสื่อมอนเทสซอรี โดยประสบการณ์ตรงจากการทำงานสื่อชิ้นงานของลูก ๆ ค่ะ
พบกันกับกิจกรรมเปี่ยมสาระในปีหน้า สุขสันต์ปีใหม่ทุกครอบครัวค่ะ
Mori Mori Montessori