ผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต

การศึกษาไม่ควรให้ความรู้เป็นส่วนใหญ่แต่ต้องใช้เส้นทางใหม่เพื่อค้นหาและปลดปล่อยศักยภาพของมนุษย์
-ดร.มาเรีย มอนเตสซอรี่-

คอร์สของเรา

โอกาสในการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล

อายุ 2-3 ปี

3ปีแรกของชีวิตเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนามนุษย์และศักยภาพของพวกเขา

ระดับชั้นอนุบาล

อายุ 3-6 ปี

เมื่อสร้างรากฐานของบุคลิกภาพแล้ว เด็กวัย 3 ขวบก็มาถึงในสภาพแวดล้อมเตรียมพร้อมที่จะพัฒนาและเติมเต็มความสามารถของตนเอง

ประถมศึกษาตอนต้น

อายุ 6-9 ปี

เด็กวัยประถมมักมีลักษณะเฉพาะด้วยจิตใจที่อยากรู้อยากเห็น ความสามารถในการคิดเชิงนามธรรมและจินตนาการ

วิดีโอของเรา

Our Value

Casa – วงจรการทำงานของเด็กๆ
บรรยากาศห้องเรียนของเรา สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการจัดเตรียมอย่างเพียบพร้อมสำหรับการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง


A Typical Day for Montessori Casa Children
การเรียนรู้ในห้อง 3-6 ทั้ง 4 หมวดงาน ร้อยเรียงกันอย่างประณีต สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย

แกลอรี่ของเรา

ช่วงเวลาที่น่าจดจำกับเรา

ยินดีต้องรับสู่ครอบครัวมอนเทสซอรี เรายินดีต้อนรับให้คุณมาสำรวจการเรียนรู้ในเชิงรุกและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่ยั่งยืน